News Portal

    अमेरिकी पूँजीवादी प्रजातन्त्र र चीनको समाजवादी प्रजातन्त्र -हिरण्यलाल श्रेष्ठ

    काठमाडौं । अमेरिकी प्रजातन्त्र कस्तो प्रजातन्त्र हो ? अमेरिकी प्रजातन्त्र पूजीवादी प्रजातन्त्र हो । स्वतन्त्र तथा प्रतिष्पर्धात्मक शासन अमेरिकी प्रजातन्त्रको स्वरुप हो । निजि स्वामित्व र वजारमुखी अर्थतन्त्र भएको प्रजातन्त्र नै अमेरिकी प्रजातन्त्र हो । जहाँ समाजको स्वामित्व भन्दा पनि...

    • Ad space 9

    • Ad space 5

    • Ad space 11